ÅBNINGSTIDER SAUNA

Hverdage kl. 05.30- 10.30; 13.00-23.00
Weekend kl.  05.30- 23.00

Vil du morgenbade med andre, så mødes vi kl. 06.00 - 06.30  og kl. 08.00 alle hverdage.
Lørdag, søndag og helligdage mødes vi kl. 07.00 og kl. 08.00
Mødested er klubhusets omklædning eller i saunaen. Du er velkommen
 
SAUNA - Varme/driftsproblemer
Kontaktpersoner:
Niels Clausen 20440051
Per F. Møller 51386406
MIDLERTIDIG LUKNING.  Sauna og omklædning (også i teltet) er lukket grunde corona restriktioner . 
 
 
Sæsonåbning 7. oktober 2020 På grund af tiden med COVID-19 og de heraf afledte restriktioner vil vi åbne omklædning og sauna med følgende åbningstider, kontingenter og restriktioner:

Åbningstider: 
Hverdage kl. 5:30 – 10:30 og 13:00 – 23:00
Weekend kl. 5:30 – 23:00

Indenfor disse tider er saunaen ca. 85 grader varm
Første åbningsdag er onsdag den 7. oktober kl. 5:30.
Rengøring på alle hverdage mellem 10.30-12:30

Kontingent/medlemsskab:
Der er uændret kontingent, men fristen for indbetaling udskydes til 31. oktober 2020.
Herefter vil der blive udstedt en ny adgangskode til de medlemmer der har valgt at fortsætte medlemsskabet.
Vi håber rigtig mange af vores kære medlemmer vælger at fortsætte på trods at disse COVID-19 tider og de heraf afledte restriktioner

Nuværende medlemmer kan sætte medlemsskabet i bero indtil 31. marts 2021 og indmelde sig igen før denne dato uden at skulle betale indmeldelsesgebyr.
Medlemmer der har sat deres medlemskab i bero er garanteret muligheden for at aktivere deres medlemskab indtil videre, også efter 31. marts 2021.
Der vil ikke være nogen reduktion i kontingentet uanset indmeldelsesdato.
Ved indmeldelse / betaling af kontingent efter 31. marts 2021 opkræves der indmeldelsesgebyr og kontingentet gælder for en hel sæson.

Indtil videre vil der være lukket for nye medlemmer, indtil vi ved hvor stor tilslutningen af eksisterende medlemmer er henover sæsonen.
Der vil blive ført en venteliste for nye potentielle medlemmer.

Omklædning:
Eksisterende omklædning. Her må der maksimalt opholde sig 7 personer ad gangen.

Omklædningstelt.
Der vil blive opsat en telt på 3 x 4 meter med bundplader og bænke og eller 6 stole. Her må der maksimalt opholde sig 6 personer af gangen.

Sauna:
Saunaen vil være sat til 85 grader, hvilket gør saunaen på alle niveauer er minimum 70 grader.
Der må ikke laves GUS og eller hældes vand på saunaen.
Der må maksimalt opholde sig 13 personer i saunaen på en gang.
Alle pladser er afmærket, således at man kan se hvor man må sidde.
Der må maksimalt opholde sig 2 personer i forrummet til saunaen.
Der vil være 13 klodser på hylden indenfor døren i forrummet, én til hver saunadeltagere.
o Når du går ind i saunaen tager du én klods med ind og når du går ud tager du den med ud igen og sætter den på hylden.
o Således kan man hele tiden se om der er plads i saunaen for at man går ind i saunaen.
o Du må maksimalt opholde dig 15 minutter i saunaen for at give plads til andre.

Generelt:
Rengøring på alle hverdage.
Indtil videre vil det ikke være muligt at tage gæster med.
Sørg for at have sprittet af inden du kommer til omklædningen og gerne under besøget, hvor der vil være sprit og klude tilgængeligt.

Hvis man som medlem får symptomer eller får svar på en positiv Covid19 test, efter at have besøgt Isfuglen, skal èn fra bestyrelsen kontaktes med det samme.
Bestyrelsen vil herefter, evt. i samråd med relevante myndigheder, beslutte hvad der videre skal ske.

Vi glæder os til at komme i gang og håber at vi på trods at restriktioner kan nyde vores passion for det kolde gys, varme og hinanden.
 
 
Referater fra bestyrelsesmøder kan ses under BESTYRELSEN. Her kan du finde flere informationer.